• Voertuigen welke wettelijk verzekerd dienen te zijn, dienen door U zelf verzekerd te worden. Dit is ook van toepassing voor voertuigen welke uit het normale verkeer onttrokken zijn.
 • Bestuurders van voertuigen waarvoor een rijvaardigheidsbewijs nodig is, dienen in het bezit te zijn van een geldig rijvaardigheidsbewijs.
 • Het nuttigen van alcohol voor en tijdens de optocht is voor alle bestuurders ten strengste verboden. Hier gelden de wettelijke regels t.a.v. toegestane promillage en strafbaarheid. Dit zal ook tot diskwalificatie leiden.
 • Aan de optocht deelnemende voertuigen dienen, voor wat hun rijtechnische staat betreft, in ieder geval te zijn voorzien van goed werkende remmen en een deugdelijke stuurinrichting.
 • Aan de optocht deelnemende voertuigen moeten de optocht kunnen bereiken met inachtneming van de regels die daarvoor door Essent, De Nederlandse Spoorwegen of ander overheidsinstanties opgesteld zijn. Informatie van Essent is beschikbaar bij de organisatie. Het is de verantwoordelijkheid van de deelnemers om zich hiervan op de hoogte te stellen.
 • Aan de optocht deelnemende voertuigen dienen voorzien te zijn van een goedgekeurde brandblusser op een voor ieder bereikbare plaats.
 • De snelheid van 20 km per uur mag niet overschreden worden.
 • Na de optocht moet de plaats van ontbinden binnen een half uur ontruimd zijn en voertuigen dienen naar een andere plaats getransporteerd te worden.
 • Deelnemers dienen te allen tijde aanwijzingen van de verkeersregelaars, voor tijdens en na de optocht, op te volgen.
 • De jury bepaalt de uitslag van de verschillende categorieën, hierover is geen discussie mogelijk.
 • De optocht is ingedeeld in 7 categorieën te weten: Grote wagens (binnen en buiten Noordhoek), Kleine wagens (binnen en buiten Noordhoek), Loopgroep/enkeling volw. (binnen en buiten Noordhoek), Kinderen tot 12 jaar. Grote wagens zijn zonder het trekkende voertuig minimaal 7 meter lang. Wagens hoeven niet motorisch voortbewogen te worden. Kleine wagens zijn zonder het trekkende voertuig maximaal 7 meter lang. Wagens hoeven niet motorisch voortbewogen te worden.
 • Wagens hebben een maximale breedte van 3,5 meter en een hoogte van 5,5 meter (met smalle uitloop in het midden) dit in verband met snoeiwerkzaamheden en wegversmallingen (voorschrift gemeente moerdijk).
 • Het deelnemersnummer dient goed zichtbaar te zijn voor de jury. Voor wagens geldt dat ze voorop het (trekkende) voertuig geplakt worden. (Geen zichtbaar nummer geen prijs).
 • Deelnemers dienen minstens 15 minuten en wagens minstens 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn.
 • Prijzen dienen een week voor de volgende optocht geïncasseerd te zijn, anders vervallen deze.
 • Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor schades die worden veroorzaakt. Vernielingen zullen ook op de deelnemers worden verhaald